זכוכית מחוסמת (tempered glass)

זכוכית מחוסמת מה היא?

השאלה הידוע!

אז הסבר קצר זכוכית העוברת תהליך של חימום בכ-600 מעלות צלזיוס וקירור מהיר אשר מקנה לה חוזק פי 4 מזכוכית רגילה ובעת שבירת הזכוכית הזכוכית מתרסקת לחתיכות קטנות שלא עלות על 1 ס"מ על 1 ס"מ כך שבזמן מגע עם הגוף הנזק יהיה מועט, חתכים קלים ושריטות שטחיות.

זהוי זכוכית מחוסמת הוא ע"י חותמת (כל מפעל והלוגו שלו) באחת הפינות של הזכוכית

זכוכית שעברה תהליך חיסום אי אפשר לעבד אותה יותר ! (לחתוך ,לקצר,לעשות חור וכי'ו)

לכן כל העיבוד על הזכוכית נעשה לפני החיסום.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square